Onafhankelijk Advies in Commercieel Onroerend Goed

Door onze jarenlange ervaring, kennis, daadkracht en slagvaardigheid, zijn wij voortdurend in staat om onze cliënten oplossingen op maat aan te bieden.

Gespecialiseerd in Beleggings- transacties en Portefeuille-strategieën

Gespecialiseerd in het initiëren, adviseren en coördineren van beleggingstransacties en ondersteunt u bij het vaststellen van de juiste strategie voor uw vastgoedportefeuille. 

Consultancy & Huisvestings- vraagstukken

Danvast Real Estate adviseert bedrijven en eindgebruikers bij hun (her-)huisvestingsvraagstukken.

Investments

Gespecialiseerd in het initiëren, adviseren en coördineren van beleggingstransacties.

Consultancy

Begeleiden en adviseren van eindgebruikers bij hun (her-) huisvestingsvraagstukken.

Een onafhankelijk advieskantoor op het gebied van commercieel onroerend goed.
Wij werken landelijk, maar hebben een specifieke focus op de regio Midden- en Oost Nederland.

Gespecialiseerd in advies aan (inter)nationale opererende institutionele en particuliere beleggers bij de aan- en verkoop van beleggingsobjecten en/of vastgoedportefeuilles. Voorts adviseren wij op het gebied van portefeuillestrategieën.  

Tevens beschikt Danvast over uitgebreide ervaring aan de “corporate” kant van de commerciële vastgoedmarkt. Hierbij adviseren wij huurders en gebruikers van commercieel onroerend goed bij hun (her-)huisvestingsvraagstukken.

Door onze jarenlange ervaring, kennis, daadkracht en slagvaardigheid, zijn wij voortdurend in staat om onze cliënten oplossingen op maat aan te bieden.

Ons doel is om voortdurend nieuwe kansen in de markt te initiëren, welke aansluiten bij het realiseren van de doelstellingen van onze cliënten. Danvast geeft haar cliënten een helder advies inzake acquisitie/dispositie, waardeoptimalisatie en huisvestingsvraagstukken.

Het kantoor van Danvast Real Estate is gevestigd in Oosterbeek. In een vrijblijvend persoonlijk gesprek met u lichten wij onze dienstverlening graag verder toe. U bent van harte welkom!

Over Danvast Real Estate

Danvast Real Estate is in 2011 opgericht door Ivan Daneel, nadat hij jarenlange ervaring had opgedaan bij toonaangevende bedrijven in de vastgoedbranche.

Gedurende zijn 20 jarige carriere is Ivan actief geweest in alle disciplines in het vastgoed.

Hij is betrokken geweest bij een breed scala aan onroerend goedtransacties, waaronder beleggingstransacties, aan- en verhuurtransacties, projectontwikkeling, commercieel beheer en consultancy-opdrachten.

Ivan heeft in 1998 de opleiding HEAO Management, Economie en Recht voltooid met als specialisatie Vastgoed en Makelaardij aan de Hanzehogeschool te Groningen. Na zijn studie is hij gaan werken bij een groot regionaal makelaarskantoor te Arnhem op de afdeling Bedrijfsonroerendgoed. De eerste vier jaar is hij actief geweest op het gebied van aan-/verhuur en aan-/verkoop van bedrijfsonroerend goed. Vanaf 2004 is hij zich gaan specialiseren in het intiëren, coördineren en begeleiden van beleggingstransacties. In 2008 heeft hij de overstap gemaakt naar een landelijk operende particuliere belegger, waar hij zich voornamelijk heeft beziggehouden met de aan-/verkoop van beleggingen, alsmede optimalisatie van de bestaande onroerend goedportefeuille.

In februari 2001 is hij beëdigd door de rechtbank te Arnhem als makelaar in onroerende goederen. Thans is hij gecertificeerd als Register Makelaar onroerende zaken (RM).

 

Groot zorgvuldig opgebouwd landelijk netwerk

Ivan heeft een groot landelijk netwerk opgebouwd van institutionele en particuliere beleggers. In de regio Midden- en Oost Nederland heeft hij een netwerk van bedrijven die hij begeleidt bij hun (her-)huisvestingsvraagstukken.

Danvast heeft een specifieke focus op de regio Midden- en Oost Nederland. Kennis van de locatie en regio is noodzakelijk wanneer men zich begeeft op de zakelijke onroerend goedmarkt. Danvast beschikt in deze regio over voldoende ervaring en kennis van de regionale vraag- en aanbodverhoudingen en alle andere factoren die van belang kunnen zijn bij beslissingen inzake bedrijfsmatig onroerend goed.

Investments

Aan- en verkoop van beleggingsobjecten

Danvast is gespecialiseerd in het initiëren, adviseren en coördineren van beleggingstransacties. Hierbij hebben wij de beschikking over een groot zorgvuldig opgebouwd landelijk relatienetwerk, bestaande uit institutionele –en particuliere beleggers.

Wij opereren voornamelijk op de regionale beleggingsmarkt, Midden- en Oost Nederland, en zijn actief binnen de deelsegmenten: kantoren, winkels, bedrijfsruimte/logistiek, woningen en (her-)ontwikkelingslocaties.

De werkzaamheden welke wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren om een integrale en gedegen afweging te kunnen maken m.b.t. de aan- en/of verkoop zijn:

  • Uitvoerige inventarisatie, verzameling en rapportage van het te kopen c.q. te verkopen object/portefeuille;
  • Het uitvoeren van een lokaal marktonderzoek naar marktgegevens, zoals o.a. huurniveaus, ligging, courantheid, lokale ontwikkelingen, referenties, etc.;
  • Het verzamelen van financiële informatie van de huurder(s) van het object;
  • Taxatie van de beleggingswaarde (BAR/NAR en DCF-berekeningen);
  • Het geven van een koop- en/of verkoopadvies;
  • Het coördineren/begeleiden en uitvoeren van het “due diligence” onderzoek;
  • Risico’s indentificeren (zgn. “Red Flags”) en vertalen naar financiële consequenties;
  • Het coördineren en afwikkelen van de koopovereenkomst en begeleiding tot aan het notarieel transport;
  • En uiteraard – waar het om gaat – de onderhandelingen op “niveau”.

Over de werkwijze, het proces en de planning maken wij vooraf heldere afspraken.
We rapporteren onze bevindingen in een kort en krachtig rapport, inclusief een risico-analyse.

Investments

Portefeuillestrategieën

Danvast ondersteunt u bij het vaststellen van de juiste strategie voor uw vastgoedportefeuille. Hierbij kan gedacht worden aan acquisitie en/of dispositie, maar ook aan optimalisatie van de bestaande portefeuille.

Wij geven u een professioneel advies, onderbouwd met waarderingen, zodat u inzichtelijk krijgt waar de kansen liggen op waardegroei en maximalisatie van rendement.

Danvast is in deze het verlengstuk van de belegger en zal middels visie, analyse en strategie, toegevoegde waarde en kansen realiseren voor haar cliënten.

Consultancy

Huisvesting

Danvast Real Estate adviseert eindgebruikers bij hun (her-)huisvestingsvraagstukken. Hierbij begeleiden wij onze opdrachtgevers bij het zoeken, vinden en verwerven van de juiste huisvesting, conform een gezamenlijk opgesteld Programma van Eisen.

Danvast adviseert eveneens huurders bij eventuele heronderhandelingen van hun bestaande huurovereenkomst. Wij beoordelen de huurovereenkomst op alle aspecten, welke voor u als zakelijk eindgebruiker van belang zijn. Is de huurprijs nog wel marktconform? Biedt de huurtermijn voldoende flexibliteit? Ik wil verbouwen, kan de verhuurder daarin bijdragen? Is een tussentijdse verlenging tegen gunstiger condities bespreekbaar?

Onze werkwijze, met bijbehorend stappenplan, lichten wij u graag in een persoonlijk gesprek toe.

De focus van Danvast ligt niet bij de verhuur van commercieel onroerend goed. Hierdoor zijn wij onafhankelijk bij aanhuur- en heronderhandelinsgtrajecten.

Contact

“Villa Klein Dreijen”

Stationsweg 46
6861 EJ  Oosterbeek
Routeomschrijving

T: +31 (0) 26 339 10 80
F: +31 (0) 26 339 10 81

M: +31(0) 6 20 22 63 69

E:  info@danvast.nl

KvK-nummer: 09176918
IBAN: NL73 RABO 0138 1800 91

Advies of Afspraak maken?

+31 (0) 26 339 10 80

Of vul onderstaand formulier in